Styrelse

Ordförande

Kerstin Nilsson
Mobil: 070-219 84 50
Telefon: 060-12 22 43
E-post: kerstin.siluett@hotmail.se

Vice ordförande

Per Dahlin
Mobil: 070-662 99 93
E-post: per_dahlin_@telia.com

Sekreterare

Lisa Lindström
Mobil: 070-221 54 10
E-post: lisa.lindstrom3@telia.com

Kassör

Karin Höiby
Mobil: 070-607 08 40
E-post: karin.hoiby@gmail.com

Webbredaktör

Kristiina Oikari
Mobil: 070-556 66 28
E-post: kristiina.oikari@telia.com

Ledamöter

Lars Borgelin
Telefon: 060-55 42 19
E-post: lars.borgelin@tele2.se

Lasse Peterson
E-post: lasse0703552552@gmail.com

Anita Hellstrand
E-post: Anita.Hellstrand@centerpartiet.se

Erika Wikström-Holländer
Mobil: 073-802 12 56
E-post: ewikstromhollander@gmail.com

Åke Nilsson
Adjungerad