Sundsvall-Timrå

Om föreningen

Föreningen Norden Sundsvall-Timrå bildades 1926 och har som syfte att på lokal nivå fördjupa kunskapen om och betydelsen av nordisk gemenskap. Detta gör vi genom möten, föredrag, natur- och kulturevenemang, studiecirklar, resor med mera.

Föredragen behandlar ofta områdena nordisk litteratur, nordisk historia men också ämnen som berör natur och teknik med nordisk anknytning

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.